Základní článek Hnutí Brontosaurus Slunovrat
PR Niva Doubravy (obec Sobíňov - Vysočina)
29.8.2006 Petr Žblebt Jarušek

Přírodní rezervace Niva Doubravy

O Lokalitě

Na území obce Sobíňov se rozkládá národní přírodní rezervace Niva Doubravy vyhlášená v roce 1994. Hlavním posláním rezervace je ochrana přirozených a polopřirozených lučních a mokřadních ekosystémů v nivě řeky Doubravy. Území je ukázkou přírodních vlhkých lučních biotopů, které se vinou intenzivního zemědělského hospodaření z krajiny téměř vytratily.

Naše práce

V rámci letního tábora zde Slunovrat spolupracuje se Sdružením Krajina. Náplní práce je kosení a odklízení trávy z podmáčených luk, na kterých se vyskytuje početné množství chráněných druhů orchidejí.

Význam práce

Význam této práce spočívá v třech bodech:
  • Podmáčené louky jsou nesmírně důležité pro funkci krajiny z hlediska vodohospodářského. (pramení zde řada potoků, cirkulace vody atp.)
  • Vyskytuje se zde řada vzácných druhů rostlin
  • Slouží jako útočiště pro řadu živočichů nejen v letních suchých měsících.
Pravidelná péče o louku je zajištěna táborem, který se stará o stahování sena z luk.