Základní článek Hnutí Brontosaurus Slunovrat
Ekostředisko Jelenice
9.9.2008 Petr Šašinka

Ekostředisko Jelenice

O lokalitě

ZO ČSOP Pozořice provozuje od roku 1990 ekostředisko, které sídlí na lovecké chatě Jelenici v malebném lesnatém údolí Hostěnického potoka. Provoz ekostřediska je celoroční a je zaměřeno na práci s dětmi, mládeží a na informování veřejnosti o ochraně přírody. Projekty a programy jsou realizovány díky spolupráci především s Junákem, ČSOP, žáky škol, obecními úřady, dobrovolníky a sympatizanty. Od srpna 2002 do července 2003 proběhla generální přestavba chaty Jelenice. Původní hrázděná stavba ze začátku 20. století byla rozebrána a na jejím půdoryse vyrostla její novodobá kopie. V přízemí je kuchyňka a klubová místnost, v podkroví se vyspí asi 15 osob.